Menu Close

Tag: deling

Hvordan miljøet kan vinne på delingsøkonomien

Når temaet delingsøkonomi er oppe til diskusjon er det ofte de samme problemstillingene som går igjen. Det er skrevet mye om hvordan delingstjenestene skaper fordeler for forbrukerne takket være lave transaksjonskostnader, samtidig som de gjør det vanskelig for de etablerte aktørene å konkurrere. Dette skaper også juridiske utfordringer, blant annet fordi flere av de største aktørene er internasjonale, og derfor vanskelige å regulere og beskatte. Men det jeg gjerne skulle hørt mer diskusjon rundt, er hvordan delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftig forbruk. Her vil jeg ta for meg motebransjen…